No fixed personality.
15 years old l Hungary :3 l asdfghjk
Home Theme Ask me anything Submit

“i dont care about looks”

LIAR

YOU’RE A LIAR

YOU ARE LYING

(Source : estpolis, via de-yah-ni-rah)

(via soha-nem-leszek-a-tied)

Vagy barkitol

(via bogiiika)

(Source : you-are-my-wonderwallxx, via antiszocialis-pillango)

Kell egy szoros,percekig tartó ölelés Tőle.

Annyira utálom, mikor a lányok nem becsülik meg a barátjukat, aki szereti őket, meg minden… Örülj, hogy van valakid aki szeret bazdmeg, sokunknak nem adatik meg!

(Source : franciacsok, via antiszocialis-pillango)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter