No fixed personality.
15 years old l Hungary :3 l asdfghjk
Home Theme Ask me anything Submit

Írnék neked nagyon szívesen.. de tudom már nem hiányzom..

hazuddhogykellettem:

vagy inkább soha nem is hiányoztam lol

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (via erted-barmit-mas-nem-szamit)

(Source : orokrekellesz, via its-newyork-time)

Felbasz mikor a buta picsaknak minden osszejon.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter