No fixed personality.
15 years old l Hungary :3 l asdfghjk
Home Theme Ask me anything Submit

A.R. (via ladyreus)

Tudom milyen félni saját magadtól.

Me for anything (via boys-and-suicide)

(via boys-and-suicide)

Maybe if I wasn’t so fat..

ha valaha is szomorú vagy csak gondolj arra, hogy bármikor elszökhetsz Mexikóba, hogy új életet kezdj Pepitoként.

(Source : k-anal, via pszichopataroka)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter