No fixed personality.
15 years old l Hungary :3 l asdfghjk
Home Theme Ask me anything Submit

A fiúkat lehetetlen megérteni

(Source : norislife, via csaktekellesznekem)

(via doora-inwonderland)

(Source : megszoktammar, via elbasztammindent)

Ne haragudj rá azért mert te többet vártál volna tőle.

Karinthy Frigyes (via rosszindulat)

(via csaktekellesznekem)

Az emberek kezdenek büszkék lenni rá, hogy nem szoktak gondolkodni. Egy ismerősöm olyan fölénnyel és lenézéssel bizonyítgatta nekem, hogy ő nem ért engem, mintha ez reám nézve volna megszégyenítő és nem őrá nézve.

Mindig van néhány ok, hogy ne érezzük elég jónak magunkat…

(Source : sohanemleszmarsemmiugyanaz, via csaktekellesznekem)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter